Marta Ehlová
Zpět na akce

 

1. Vydání příležitostné poštovní známky „Tradice české známkové tvorby: Karel Svolinský“

 

Na Hlavní poště 20. ledna 2016

 

Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

1. Vydání příležitostné poštovní známky „Tradice české známkové tvorby: Karel Svolinský“ (1896 – 1986)

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2016 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 13 Kč Tradice české známkové tvorby, která v tomto roce připomíná dalšího významného tvůrce poštovních známek – Karla Svolinského. Na známce je vytvořen jeho portrét dle fotografie zapůjčené z Poštovního muzea (fotil Tomáš Vosolsobě kolem roku 1977), dále jsou na známce použity kolážově fragmenty z knižních ilustrací (Český rok, Rostliny, rok cca 1948) a poštovní známky (Morava-Těšínsko r. 1947).

Karel Svolinský (14. ledna 1896 Svatý Kope- ček u Olomouce – 16. září 1986 Praha) byl významný český malíř, grafik, ilustrátor, typograf a tvůrce písma, scénograf a vysokoškolský pedagog.

V letech 1910 – 1916 se v Praze vyučil řezbá- řem. Ve studiu pokračoval od roku 1919 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. U Štěpána Zálešáka studoval malbu a grafiku (1919 – 1921), u Bohumila Kafky sochu (1921). Po úrazu se zaměřil především na grafiku a nástěnnou malbu, kterou mezi lety 1922 – 1927 studoval u Františka Kysely. Od roku 1945 působil na téže škole jako vedoucí pedagog Speciálního ateliéru užité grafiky.

Těžištěm jeho tvorby je kresba inspirovaná lidovými tradicemi, folklórem a přírodou. Kromě kresby se věnoval především volné a užité grafice, při jejíž tvorbě experimentoval s grafickými technikami. Typickou grafickou technikou je pro něj dřevoryt a dřevořez (související s jeho vyučením řezbářem). Vynikal také v knižní grafice a ilustraci. Navrhoval gobelíny, byl úspěšným scénografem a především autorem návrhů několika monumentálních realizací: 1930 – 1931: návrh vitráže pro rodovou kapli Schwarzenbergů v Chrámu sv. Víta v Praze, 1949 – 1954: návrh nové podoby Olomouckého orloje ve stylu socialistického realismu (na realizaci se podílela manželka Karla Svolinského Marie Svolinská a sochař Olbram Zoubek).

Scénografické výpravě se věnoval od roku 1940, kdy jej pozval do Národního divadla v Praze dirigent Václav Talich k realizaci Dvořákova Jakobína. Později realizoval výpravy převážně pro český operní repertoár jak v Praze, tak ve Státním divadle v Brně, v Olomouci, Plzni a dalších městech. Připravil také výpravu Janáčkovy Její pastorkyně pro Vídeňskou státní operu (1968).

Ilustroval celou řadu knih (k nejznámějším patří např. čtyřsvazková publikace Český rok Karla Plicky a Františka Volfa, 1944 – 1960) a obálek hudebnin (např. B. Smetany, L. Janáčka, Z. Fibicha). Roku 1925 byl vystaven jeho slavnostní tisk Máchova Máje (pro nějž navrhl původní typografické písmo a vytvořil celou řadu ilustrací) na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži. Po tomto úspěchu vydal u anglické firmy Monotype svůj skript Wenceslas (1933). Zabýval se též tvorbou plakátů, poštovních známek, exlibris, bankovek aj. Vytvořil i celou řadu barevných vitráží, mozaik a maleb na sklo. Od roku 1935 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a čestným členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Je považován za pokračovatele mánesovsko-alšovské tradice v českém výtvarném umění.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Zdeněk Netopil.

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm a kupon o velikosti 19 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech. Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony. Na kuponu jsou též použity kolážově fragmenty z knižních ilustrací (Český rok, Rostliny, rok cca 1948) a poštovní známky (Morava-Těšínsko r. 1947).

Známka má katalogové číslo 873 a platí od 20. ledna 2016 do odvolání.

Praha 15. ledna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

 

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 15. ledna 2016 ke stažení zde

Tradice české známkové tvorby: Karel Svolinský (1896 - 1986)

 

 

..:.:.: ..:.:.: ..:.:.: ..:.:.: ..:.:.: ..:.:.: ..:.:.: ..:.:.: ..:.:.: ..:.:.:

 

 

Zpět na akce

HANBÁŘOVA POMSTA DŮM NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH MŮJ PŘÍTEL KAREL SVOLINSKÝ ZELENÁ VRÁTKA S LAMPIÓNEM

ÚVOD | KNIHY | ČLÁNKY | AKCE | BIOGRAFIE | PRODEJ | KONTAKT

Copyright © 2011 Soukupová. All Rights Reserved. Designed by Markéta Soukupová.
Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Markéta Mandelíková | Bohumil chalupníček | Burda - NÁBYTEK | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek Vít Soukup | Jan Mlčoch | Czech step by step | Mateřská škola sv. Voršily | 1. B zš sv. Voršily