Marta Ehlová
ČLÁNKY

 

BULLETIN ADVOKACIE

Báječní muži z Modré posluchárny

 

(ještě k výročí 650 let Univerzity Karlovy)

Bylo jich jako 7 statečných a dva navíc. Je to dobře, že se počet statečných mužů zvyšuje a nikoliv naopak. A vědomí toho, že v Modré posluchárně univerzity nebyli všichni, člověku dělá dobře u srdce. Stříbrné plátno mě sice nepřitahuje, ale pokud si dobře vzpomínám, ti filmoví stateční chlapíci byli mistry střelných či bodných zbraní, kterými nezištně chránili bezbranné vesničany proti bezpráví.

Muži z Modré posluchárny byli a jsou také mistry zbraní, ale jiného typu. Zhruba před padesáti lety vyrazili jako mladí hoši či dospívající mužové do světa, aby ho dobyli svým nadšením, odvahou i neúnavným duchovním potenciálem budoucích, světově uznávaných podnikatelů. Všech sedm a dva stateční nám v červenci loňského roku v Modré posluchárně Univerzity Karlovy přednášeli o svých životních osudech, které by bez nadsázky v mnoha případech mohly být jedinečnou předlohou napínavého románu.

Vladimír Kabeš z USA byl výborným moderátorem s perfektním smyslem na dodržení časového limitu každého přednášejícího, kterými byli Tomáš Baťa z Kanady, Tomáš Gibián z USA, Vladimír Kavan z Kanady, Jan Mladota ze Švýcarska, Milan Ondruš z USA, Milan Platovsky z Chile, Karel Schick z Anglie a Milan Vyhnálek z Austrálie.

Bělovlasí mladíci, někteří jen s interesantním stříbrem ve vlasech, ve věkovém průměru mezi 70 a 80 lety, v bílých a lahodně modrých košilích, byli hosty Univerzity Karlovy v rámci Týdne zahraničních Čechů v Praze. Nadchli nás kouzlem svých osobností a oddaným vztahem ke své vlasti, který bez výjimky prezentovali i skvělou, bezchybnou mateřštinou. Svou úspěšnou podnikatelskou aktivitu projevovali skromně, bez mobilních telefonů, bez operátorů, bez netrpělivého cinkání klíčků od auta... Jen někteří se neubránili náporu emocí, když vzpomínali na své rozloučení s domovem, který pro ně navždy zůstal zde. Téměř všichni začínali z ničeho, vyzbrojeni jen životodárným elánem a vlastními představami, že v životě musí něco dokázat. Když jsem ty báječné muže poslouchala, vybavovala se mi slova císaře Karla IV. v zakládací listině univerzity: aby věru tak prospěšná chvalitebná myšlenka ducha vydala důstojné plody...

Nejúspěšnější Čech v Chile, pan Milan Platovsky prozradil úspěch svého podnikání v závěru proslovu, který mi pro účely tohoto článku, jako můj hodný strýček, půjčil:

"1)Splňte vždy všechny svoje povinnosti a zaplaťte vždy svoje dluhy a daně.

"2)Přiznejte sobě i svým přátelům a spolupracovníkům, když máte nějaké ekonomické problémy.

"3)Nebuďte pyšní a nafoukaní, když budete mít úspěch a nezapomeňte, že být úspěšný neznamená jenom být bohatý.

Ten opravdový pocit úspěchu podnikatele spočívá v tom, že musíte cítit, že jste vždy byli poctiví, že jste vždy splnili morální principy a také si musíte uvědomit, že vaše úspěšná práce zajišťuje nejen vyšší úroveň vám a vaší rodině, ale také vašim zaměstnancům a hlavně pomáhá zvyšovat úroveň celé naší vlasti, České republiky."

Připomenout si setkání s těmito báječnými muži z Modré posluchárny a jejich přítomnost na oslavách výročí naší univerzity stojí za to i dnes. Byli to opravdoví mužové opravdového života, se kterým se uměli poprat a z míst osudových střetů proto odcházeli se štítem. A s poctivými, zaslouženými úspěchy, kterými dělají čest své vlasti.

 

V Praze dne 9. února 1999

 

JUDr. Marta Ehlová,

advokátka, Praha

 

ČLÁNKY
HANBÁŘOVA POMSTA DŮM NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH MŮJ PŘÍTEL KAREL SVOLINSKÝ ZELENÁ VRÁTKA S LAMPIÓNEM

ÚVOD | KNIHY | ČLÁNKY | AKCE | BIOGRAFIE | PRODEJ | KONTAKT

Copyright © 2011 Soukupová. All Rights Reserved. Designed by Markéta Soukupová.
Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Markéta Mandelíková | Bohumil chalupníček | Burda - NÁBYTEK | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek Vít Soukup | Jan Mlčoch | Czech step by step | Mateřská škola sv. Voršily | 1. B zš sv. Voršily