Marta Ehlová
ČLÁNKY

 

BULLETIN ADVOKACIE

Dopis adresovaný Ludvíku Hessovi (otec českých baby boxů), který pan Ludvík otiskl ve své knize Antologie Divoké víno 1964-2007 strana 322:

 

Těsně před vydáním čísla 17 jsem dostal dopis od Marty Ehlové, prapůvodně Adámkové, spisovatelky a advokátky. Její fotografie vyšla v Divokém víně 4/1964 s mojí básničkou Byla panna krásná nahá… Vzpomínáte…?

 

Ludvíku,

Vy nejste samozvaný šéfredaktor (opožděná reakce na Váš názor, pokud bude ovšem ještě k něčemu platná).

Po čtyřiceti letech jsem se dozvěděla, že jste samozvaný šéfredaktor Divokého vína. Přečetla jsem si to v čísle 1/2002, kde o sobě říkáte:

,,A já po letech opět stávám se samozvaným redaktorem." Ujišťujete o tom dokonce i čtenáře časopisu, kterým to v závěru (každého) čísla připomínáte (stejně titulujete i Víta Nováka — správce www).

To je ale omyl. Vysvětlím Vám proč.

Z úvodníku čísla 1/2002 nazvaného ,,Začalo to rybičkami" se čtenář dozvěděl historii Divokého vína; v úvodníku jste prozradil i původ názvu časopisu a to, že u jeho zrodu stáli čtyři studenti Gymnázii v Libni. Z textu ,,rybiček" se také dočítáme, že hlavním motorem z těch čtyř byli dva: Ludvík Hess a Emil Machálek řečený Méla. Vy dva jste také sepsali na navigaci Vltavy pod Libeňským mostem úvodník ,,vysněného" časopisu a pojmenovali ho ,,Divoké víno". Tohle všechno se událo v roce 1964.

Když listuji v čísle 4/1964 zjišťuji, že časopis vydává Klub poezie, Praha 8 — Krejčího č. 4, v redakční radě jsou — kromě Vás, E. Machálek, J. Osers, M. Polcar, lektorem je J. Vondřejcová, jejím zahraničním kolegou je J. Fiala, tajemníci redakce jsou R. Šmied a V. Hlásek, grafickou úpravu má na starosti P. Cincibuch a cena časopisu jsou 2 Kčs.

Pokud jste se do funkce (šéf)redaktora jmenoval v roce 1964, redakce Vás v této funkci respektovala a na toto své postavení jste navázal v současnosti, pak jste (šéf)redaktorem řádným.

My, právníci, nazýváme tento projev vůle nevýslovně, t.j. konkludentně (per facta concludentia), za předpokladu, že tento konkludentní způsob nevzbuzuje pochybnosti o tom, jakou vůli chtěl subjekt projevit.

Z popsaného důvodu se dopouštíte stejného omylu i v případě Vítka Nováka — přítele a počítačového rádce, kterého jste si vybral za správce www.divokevino.cz. Ani tento dobrý muž totiž nemá se ,,samozvanstvím" nic společného.

Oběma vám gratuluji k nápadu obnovit vydávání Divokého vína — v šedesátých letech ojedinělého literárního časopisu u nás. Jeho návratem jsme my, jeho pamětníci, omládli o čtyřicet let! V myšlenkách jsme zasedli ke kulatým stolkům s mramorovou deskou v kavárně Slavia, objednali si kávu a zapálili si cigaretu a debatovali o literatuře a umění. A vůbec jsme nevnímali, jak nám přitom zábnou lokty od toho mramoru, o který jsme se opírali…

Ludvíku, díky za to osvěžení.

Vaše Marta Ehlová

 

Divoké víno

 

Divoké víno 17/05

 

ČLÁNKY
HANBÁŘOVA POMSTA DŮM NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH MŮJ PŘÍTEL KAREL SVOLINSKÝ ZELENÁ VRÁTKA S LAMPIÓNEM

ÚVOD | KNIHY | ČLÁNKY | AKCE | BIOGRAFIE | PRODEJ | KONTAKT

Copyright © 2011 Soukupová. All Rights Reserved. Designed by Markéta Soukupová.
Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Markéta Mandelíková | Bohumil chalupníček | Burda - NÁBYTEK | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek Vít Soukup | Jan Mlčoch | Czech step by step | Mateřská škola sv. Voršily | 1. B zš sv. Voršily