Marta Ehlová
ČLÁNKY

 

BULLETIN ADVOKACIE

FOTOGRAFIE V SOUDNÍ SÍNI

 

Soudní síň nemusí být vždy jen místem, kde soud nalézá právo, kde se účastníci domáhají spravedlnosti a advokáti či státní zástupci předvádějí své profesionální kreace. Soudní síň může být i prostředím, které prezentuje umělecké nadání a zájmy právníků ( i soudních tlumočníků ), kteří zde vykonávají svou profesi. Že tomu tak opravdu je, dokázala přesvědčivě akce soudců Obvodního soudu pro Prahu 6 letos v dubnu a v loňském březnu. Dne 2. března 2000 se konala výstava fotografií v jednací síni číslo 300 ve 3. patře soudu. Autoři: PhDr. Jana Chaloupková (soudní tlumočnice z jazyka německého), JUDr. Dana Enochová, Mgr. Aleš Nezdařil, JUDr. Vladimír Hašana (soudci Obvodního soudu pro Prahu 6) a Jan J. Vágner (jako host). Téma bylo volné. Součástí výstavy byla i soutěž o nejlepší fotografii. Vítězem se stal Mgr. Aleš Nezdařil. Jeho snímek připomínající více starou rytinu než fotografii, patří, podle mého názoru, stále ze bezkonkurenčně nejlepší. Dne 12. dubna 2001 se konal II. ročník přehlídky amatérské fotografie tamtéž. Téma bylo opět volné, a i letos šlo o výstavu soutěžní. Autoři: Ján Grónský (Právnická fakulta UK Praha), JUDr. Vladimír Hašana, Mgr. Aleš Nezdařil, PhDr. Jana Chaloupková, JUDr. Jana Hustedová (soudce Obvodního soudu pro Prahu 10) a JUDr. Hana Klímová (advokátka - Praha). Vítězka letošní výstavy, advokátka JUDr. Hana Klímová, prokázala, že nejen soudci, ale i členové České advokátní komory se umějí dívat na svět nejen očima paragrafů, ale i jako citliví, vnímaví umělci. Naše paní kolegyně si to bezesporu zasloužila za svůj snímek nazvaný TORZO. Výstava byla i příjemným společenským setkáním. Kromě nás kolegů, kteří se v této soudní budově vídáme jen pracovně, přišli i někteří universitní pedagogové a pracovníci soudu. Pořadatelé výstavy byli i pozornými hostiteli. Podávala se báječná cukrářská roláda a šampaňské, pamatovali i na hudbymilovné hosty a

zajistili hudební podbarvení celé atmosféry. Tím byl pověřen hudebník až z dalekého Dánska. Umělecká dílka měla rozličná témata. Krajiny, květiny, zátiší až po scenérie připomínající abstraktní umění nebo jemné grafické listy. Tedy žádné náměty ze soudního světa. Každá fotografie vypovídala o osobnosti jejího tvůrce. V obou ročnících šlo o výstavy prodejní. Výtěžek z prodaných fotografií v r. 2000 věnoval soud na vesničku SOS, letošní výtěžek na Dětský domov v Praze 5 - Zbraslavi. Na příští rok se chystá už III. ročník. O tom, kdy se zrodil tento nápad, mi řekla paní JUDr. Marie Roubíčková, soudkyně ve věcech opatrovnických a jedna z organizátorek výstavy. Bylo to v r. 1995. Studenti Akademie výtvarných umění v Praze neměli kde vystavovat. Díky zájmu soudců o umění se tak uskutečnila první výstava v jednací síni. A tato myšlenka pak inspirovala samotné soudce, aby se i oni prezentovali svými výtvarnými pracemi - fotografiemi. Škoda, že se o této akci nepublikovalo v našem Bulletinu či na stránkách soudcovských časopisů. Shlédnutí fotografií stálo za to. Advokacie by se měla pokusit také o něco podobného. Na půdě Komory by se prostor jistě našel, a advokáti by se určitě měli čím pochlubit.

JUDr. Marta E h l o v á

V Praze dne 15. května 2001

VYŠLO BULLETIN 9/2001

 

 

ČLÁNKY
HANBÁŘOVA POMSTA DŮM NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH MŮJ PŘÍTEL KAREL SVOLINSKÝ ZELENÁ VRÁTKA S LAMPIÓNEM

ÚVOD | KNIHY | ČLÁNKY | AKCE | BIOGRAFIE | PRODEJ | KONTAKT

Copyright © 2011 Soukupová. All Rights Reserved. Designed by Markéta Soukupová.
Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Markéta Mandelíková | Bohumil chalupníček | Burda - NÁBYTEK | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek Vít Soukup | Jan Mlčoch | Czech step by step | Mateřská škola sv. Voršily | 1. B zš sv. Voršily