Marta Ehlová
ČLÁNKY

ZLO – věčná inspirace literatury

 

drwbrfg

Je – li Bůh, odkud zlo?

Odkud však dobro, není – li ho?

Ptá se řecký filosof Epikuros pár set let před Kristem (341 -270). Od té doby – ba mnohem dřív, než mudrc o zlu takhle zafilosofoval, inspirovalo literáty – a nejen je. Vždyť už Múzy z Parnasu nabádaly své chráněnce, aby i zlo vtělili do svého umění. Zlo patří k životu člověka stejně jako dobro. Bez zla by nebylo dobra. Bez zla by byl člověk sotva statečný; v přítomnosti zla v sobě nachází netušené schopnosti. Dovede se mu hrdinně vzepřít či mu zbaběle podlehnout. Se zlem jsou spojeny vášně, silné emoce – škodit, trýznit, ničit..., ale i statečnost, obětavost, mnohdy smrt... Báječné inspirace pro spisovatele, básníka!

Zlo a dobro jsou promíchané jako barvy na malířově paletě; mohou však být i černobílé jako Stevensonův doktor Jekyll a pan Hyde.

Zlo na své zlo zpravidla v životě doplácí. Pohádky jsou pro to tím nejlepším příkladem. Než ,,zazvoní zvonec a pohádky je konec" dočká se čtenář či posluchač potrestání zlého raracha a vysvobození zakleté princezny.

Zlo se ocitá na lavici obžalovaných, kde je pranýřováno; ale také popíráno profesionály – obhájci, kteří ho někdy musí omlouvat jako nutné zlo...

Zlo je inspirativnější než dobro. Životopisy světců nejdou ,,na dračku" . Zloduch, navíc napravený, zajímá čtenáře jistě víc, než dobrák od kosti.

Zlo má nespočtené podoby.

Co zlo vlastně je? A je zlo opravdu zlem? Vždyť pro jednoho může být i dobrem...

Zlo je vlastnost člověka, je jeho součástí. Co svět s člověkem stojí, bude střetávání dobra se zlem existovat. Nevysychající to studnice pro žíznivé mistry pera! Věhlasní hrdinové, i človíčkové, bez nichž by se ti bohatýři v zápase se zlem neobešli, budou literáty věčně inspirovat k novým Illiadám, románům, povídkám...

Zlo bylo, jest a stále bude věčnou inspirací literatury.

To všechno mě napadalo při úvahách o zadané otázce pro Kulatý stůl.

Marta E h l o v á

Praha 5. prosince 2008

VYŠLO v DOKOŘÁN č. 48/2008 (Kulatý stůl)

 

 

ČLÁNKY
HANBÁŘOVA POMSTA DŮM NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH MŮJ PŘÍTEL KAREL SVOLINSKÝ ZELENÁ VRÁTKA S LAMPIÓNEM

ÚVOD | KNIHY | ČLÁNKY | AKCE | BIOGRAFIE | PRODEJ | KONTAKT

Copyright © 2011 Soukupová. All Rights Reserved. Designed by Markéta Soukupová.
Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Markéta Mandelíková | Bohumil chalupníček | Burda - NÁBYTEK | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek Vít Soukup | Jan Mlčoch | Czech step by step | Mateřská škola sv. Voršily | 1. B zš sv. Voršily